Hobart_logotyp

Under årtionden har Hobarts diskmaskiner utmärkt sig med sin höga kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet.  Egenskaper som är fast förankrade i deras företagsfilosofi och värderas högt av kunderna.

Hobart har utvecklat, producerat och marknadsfört maskiner och system för diskning, matlagning, matberedning och avfallsteknik under nästan 90 år.  Företaget har en global personalstyrka på ca 6 900 anställda, mer än 1 000 av dem i Tyskland.  Sedan 2001 tillhör Hobart den amerikanska Illinois Tool Works (ITW) -gruppen med 50 000 anställda.  ITW företagen tillverkar och distribuerar olika produkter till en mängd olika branscher.