Fribergs logotyp

Fribergs Verkstäder grundades 1912 av Ernst Waldemar Friberg. Företaget gick då under namnet Håkantorps Mekaniska. Tillverkningen var på den tiden cykeldressiner för att senare kompletteras med matpumpar för ångpannor m.m. 

Idag tillhör spisar, stekbord, kokgrytor samt diverse utrustning till storkök, restauranger och matfabriker en stor del av Fribergs tillverkning, där kvalitet och produktutveckling ständigt finns i fokus.